ProRec Romania
Asociatia Romana pentru Evidenta Electronica a Datelor Medicale
 

Q-REC - Sisteme Europene de Evaluare si Certificare a Calitatii Dosarului Electronic de Sanatate (European Quality Labelling and Certification of Electronic Health Record systems)

  In anul 2004 sub coordonarea EUROREC a fost constituit un consortiu al centrelor PROREC din Europa avand ca obiectiv inaintarea unei propuneri catre Comisia Europeana pentru finantarea unui proiect de tip Actiuni specifice de suport in cadrul FP6. Proiectul a fost semnat in decembrie 2005 si a demarat in luna ianuarie 2006.
 
Lista participantilor la proiect:
Coordonator:
1. European Institute for Health Records EuroRec

Contractori:

2. ProRec Ireland ProRec-IE
3. ProRec France ProRec-FR
4. ProRec Belgium ProRec-BE
5. MEDIQ A/S MEDIQ
6. ProRec Germany ProRec-DE
7. Research In Advanced Medical Informatics and Telematics RAMIT
8. University College London UCL
9. ProRec Slovenia ProRec-SI
10. ProRec Bulgaria ProRec-BG
11. ProRec Romania ProRec-RO
12. Dutch Organisation for Applied Scientific Research TNO
Subcontractori:
13. European Centre for Ontological Research ECOR
14. Empirica Empirica

QRec logo

Proiect finantat de Comisia  Europeana

Contract IST-027370-SSA

» OBIECTIVE

  Obiectivul major al Q-REC este de a crea un mecanism de certificare a sistemului Dosarului electronic de sanatate in Europa care sa poata fi eficient, credibil si sa poata functiona cu forte proprii. Atingerea acestui obiectiv va fi posibila prin abordarea in principal a urmatoarelor directii de actiune:

Dezvoltarea unui sistem de evaluare si certificare a calitatii EHR, prin parcurgerea urmatoarelor etape:

- elaborarea unui raport privind situatia actuala a schemelor de certificare EHR la nivel european,

- analiza cerintelor prevazute in sistemele de de certificare a EHR printr-un sondaj pan-european;

- propunerea unei terminologii de etichetare si a profilelor functionale pentru certificarea EHR;

- compararea si armonizarea procedurilor de certificare EHR la nivel european;

- proiectarea si validarea unor modele pentru procedurile si ghidurile de certificare;

Stabilirea cerintelor pentru interoperabilitatea EHR, incluzand:

- inregistrarea criteriilor de conformitate si a documentelor indrumatoare pentru obtinerea certificarii EHR;

- inventarierea si trasarea liniilor directoare pentru constructia arhetipurilor EHR;

- inregistrarea schemelor de codare in Europa (asa cum a fost cerut de CEN/TC 251);

- inventarierea standardelor relevante privind EHR;

- inregistrarea schemelor XML si a componentelor „open-source” pentru EHR.

» ACTIUNI

  Prorec Romania participa activ la atingerea obiectivelor Q-REC, principalele actiuni desfasurate de la demararea proiectului in ianuarie 2006 pana in prezent fiind:

  • organizarea unui seminar: EHR Electronic Health Record - in cadrul Conferintei STC2006 & Romedinf alaturi de Societatea Romana de Informatica Medicala si organizarea unui Workshop international: Present and Future of EHR in Romania

  • stabilirea de noi contacte si identificarea modalitatilor de colaborare cu institutii/organizatii implicate in dezvoltarea sistemelor de evidenta a datelor medicale

  • contributii la desfasurarea sondajului pan european privind cerintele sistemelor de evaluare a calitatii si de certificare a EHR precum si la studiul de piata privind certificarea sistemelor EHR in Europa

  • sprijinirea participarii firmelor si cercetatorilor din Romania la prima editie a conferintei The World of Health IT prin diseminarea informatiilor si acordarea unui discount de 100 euro la taxa de participare.