ProRec România
Asociaţia Română pentru Evidenţa Electronică a Datelor Medicale
 
EHR-Q-TN

Reţea Tematică pentru Evaluarea şi Certificarea Calităţii Sistemelor EHR


EHR-QTN este un proiect de tip rețea tematică ce își propune să pregătească lumea medicală de pe tot cuprinsul Europei pentru o abordare sistematică și comparabilă în evaluarea și certificarea produselor eSănătate, în mod special a Sistemelor de Evidență Electronică a Datelor Medicale. Proiectul se încadrează în obiectivul 1.6 al celui de al doilea Apel pentru Programele CIP-ICT PSP: "Îmbunătăţirea Certificării produselor eSănătate", îndeosebi cu referire la "cerinţele de calitate enunţate de EuroRec pornind de la cele mai bune practici".

Majoritatea autorităţilor naţionale din sănătate sunt interesate de îmbunătăţirea calităţii, funcţionalităţii şi interoperabilităţii sistemelor existente pe piaţa internă. Utilizatorii acelor sisteme ar dori să se poată baza pe o etichetă a calităţii atunci când achiziţionează astfel de sisteme EHR. Furnizorii sistemelor realizează beneficiile economice care pot rezulta din asigurarea calităţii.

Adoptarea Certificării necesită totuşi perseverenţă şi este adesea un proces dificil şi de lungă durată. EuroRec a dezvoltat şi oferă toate instrumentele necesare demarării Certificării, cu toate acestea o serie de factori de decizie rămân greu de convins.

Acest proiect promovează Certificarea prin organizarea de simpozioane naţionale în 27 de ţări europene, prin validarea criteriilor funcţionale EuroRec (aproximativ 1400 criterii), traducerea lor în peste 20 de limbi europene şi prin validarea instrumentelor şi procedurilor de certificare EuroRec.

În cadrul proiectului se vor genera de asemenea două rapoarte. Primul raport va fi un veritabil studiu de piaţă pentru fiecare dintre ţările participante, studiu care trebuie să cuprindă informaţii cât mai complete despre sistemele EHR de pe piaţă şi despre furnizorii acestora precum şi despre asociaţii ale utilizatorilor şi autorităţi, eventual implicate în promovarea certificării EHR. Al doilea raport va documenta posibile căi pentru susţinerea procesului certificării, indiferent de metoda aplicată: la cererea furnizorilor, a autorităţilor sau chiar transnaţională.

     Beneficiari ai proiectului:

Beneficiari
European Institute for Health Records: coordinator Europe
ProRec Austria Austria
ProRec Belgium Belgium
RAMIT Belgium
ProRec Bulgaria Bulgaria
Hrvatsko drustvo za medicinsku informatiku Croatia
Cypriotic Society for Medical Informatics Cyprus
České národní fórum pro eHealth, o.s
MEDIQ A/S Denmark
Eesti E-tervise Sihtasutus Estonia
ProRec France france
ProRec Germany Germany
Foundation for Research and Technology – Hellas Greece
National Institute for Strategic Health Research - ESKI Hungary
ProRec Ireland - Irish Centre for Health Telematics Ltd Ireland
ProRec Italy Italy
CRP Henri Tudor - SANTEC Luxembourg
Stichting ProRec Nederland the Netherlands
KITH AS Norway
Marshal's Office of the Lodz Region Poland
Administraçao Central do Sistema de Saúde, I. P. Portugal
ProRec Romania - Romanian Association for Electronic Registration of Medical Data Romania
ProRec Serbia - Srpsko udruženje za elektronski zdravstveni karton Serbia
ProRec Slovakia Slovakia
Ustanova - ProRec Slovenia Slovenia
Hospital Universitario de Fuenlabrada spain
Instituto de Salud Carlos III Spain
ProRec United Kingdom United Kingdom
Parteneri
Ministry for Social Policy - Malta Malta
Centro Poliklinika Vilnius - Lithuania Lithuania
EHR net
Referinţe proiect

Număr proiect: 238912
Domeniul: Obiectiv 1.6 “Îmbunătăţirea Certificării produselor eSănătate”
Buget: 789.000 Euro
Derulare:
01/02/2009 - 31/01/2012 
Tip contract:
Programe Support pentru Politicile ICT -
TN Reţea Tematică
Project poster

 
Suport

CIP
EHR-QTN este un proiect finanţat de Comisia Eurropeană în cadrul Programului Inovaţie şi Competitivitate
CIPCIP
 
Contact

Coordonator:

Georges De Moor
georges.demoor@ugent.be

Jos Devlies
jos.devlies@eurorec.org
Tel.: +32 9 332 57 22
GSM: +32 475 266 148

Responsabil PROREC Romania:

Mircea Focşa
mfocsa@gmail.com

 
Acţiuni

Workshop:

Calitatea sistemelor EHR - viziunea dezvoltatorilor, Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Bucureşti, 08.12.2009

Validarea criteriilor Eurorec Seal Level 2 - Disciplina de Informatica Medicala, UMF Timisoara, 5 iulie 2010